Gyülekezeti tagság

Gyülekezeti tagság

Gyülekezetünk kész a befogadásra. Vasárnapi istentiszteleteink, gyülekezeti alkalmaink nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Örülünk azoknak is, akik csak benéznek hozzánk, akik keresik Istent, kíváncsiak Isten üzenetére. Még inkább örülünk azonban azoknak, akik rendszeresen is közöttünk akarnak lenni, élni akarnak gyülekezetünk közösségében Isten országának javaival. Ennél is lehet többre vágyni, szívesen fogadjuk sorainkba azokat, akik gyülekezetünk tagjai kívánnak lenni. A gyülekezeti tagságnak két formája van: nyilvántartott tag, ill. teljes jogú tag lehet valaki nálunk.

Nyilván tartott tag az, aki kifejezi szándékát, miszerint Krisztus követője akar lenni, és kész adatait a gyülekezettel közölni, tehát kitölti tagsági adatlapunkat. Az ilyen tagok megkapják gyülekezetünk újságját (Ébresztő Szó), nyilván tartjuk őket, készek vagyunk lelkigondozásukra, látogatásukra, irányukba végzett lelki szolgálatra, tájékoztatjuk őket gyülekezetünk eseményeiről. Részt vehetnek alapfokú bibliaiskolánkban.

Teljes jogú tag az, aki meg van keresztelve, konfirmációi fogadalommal elkötelezte magát Jézus Krisztus követésére, rendszeresen részt vesz az istentiszteleteken és a gyülekezet úrvacsorai közösségében, valamint az egyházközséget erejéhez mérten anyagilag támogatja. A teljes jogú egyháztag gyülekezetünk közösségében alkalmat talál arra, hogy szolgálja Urát különböző szolgálati területeinken. A teljes jogú egyháztag választói joggal rendelkezik az egyházközségben. Presbiternek csak olyan férfi választható, aki legalább három éve teljes jogú tagja a Magyar Református Egyháznak, és ennek a gyülekezetnek legalább egy éve tagja. A teljes jogú egyháztagság nyilvántartásához szükséges az, hogy az illető évente legalább egyszer nevét adja anyagi támogatásához (egyházfenntartói járuléknak nevezzük ezt - az ilyen befizetésre minden istentiszteletünk alkalmával lehetőség van).

Az egyháztagságról

Kérjük mindazokat, akik a Budapest Nagyvárad Téri Református Egyházközség tagjai kívánnak lenni, de eddig ezt a szándékukat írásban nem fejezték ki, hogy az Ébresztő Szó c. újságunkhoz mellékelt adatlapot töltsék ki, aláírva juttassák vissza a Lelkészi Hivatalba. Ugyanezt kérjük mindenkitől, aki már tagja a gyülekezetünknek, és adataiban változás állt be. Kérjük a hirdetésekben jelzett időközönként mindenkitől, hogy adatbázisunk frissítése céljából szintén töltsön ki adatlapot!

Egyháztagjainktól kérjük, hogy gyülekezetünkbe hívogassanak a környezetükben, és juttassák el az érdeklődőkhöz ezt az adatlapot!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatlap kitöltése önmagában nem tesz teljes jogú egyháztaggá. Tájékoztatásul közöljük az idevonatkozó egyházi jogszabályt:

Részlet a Református Egyház Törvényéből - 22. §

(1) A Magyarországi Református Egyház tagja minden magyar - ill. Magyarországon élő nem magyar - állampolgár, akit a református egyház szertartása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak vallja.

(1) Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható.

Címünk: Lelkészi Hivatal, 1089 Budapest, Üllői út 90. Tel.: 210 44 59 E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

Egyháztagságot kérelmező adatlap