Gyermekcsoportok

A gyülekezetben három csoportban foglalkozunk gyerekekkel, a vasárnapi istentisztelettel egy időben. Az óvodásokat három éves kortól szoktatják be a szülők az ovis csoportba. Ide általános iskola első osztályáig járhatnak a gyerekek. Játékosan, sok mozgással, énekkel, kézműveskedéssel ismerik meg a bibliai történeteket és azok mondanivalóját, üzenetét. A középső csoportba az alsó tagozatos gyerekek járnak. Itt már alaposabb bibliaismeretre tehetnek szert. A nagyok csoportjában (ötödik osztálytól nyolcadik osztályig) szeretnénk azt elérni, hogy a már korábban megismert történeteket nagyobb összefüggésben is lássák a csoport tagjai. Törekszünk arra, hogy merjék a Bibliának egyes szakaszait olvasni, értelmezni, legyenek kérdéseik, önálló gondolataik az igével kapcsolatban. Ezután már a felnőtt istentiszteletre járnak és bekapcsolódnak egy ifjúsági csoport alkalmaira is. Konfirmációi előkészítő után, legkorábban 18 éves korukban konfirmálhatnak a fiatalok, és válhatnak a gyülekezet nagykorú tagjaivá.
Mindhárom gyerekcsoportban igyekszünk a bibliai üzenetet a gyerekek mindennapi életével is összekapcsolni, és Jézus Krisztust az ő Megváltójukként bemutatni nekik.
Ha egy gyermek rendszeresen részt vesz a gyermek-istentiszteleteken, nemcsak ismerettel, tudással gazdagodik, hanem egy közösség részévé is válhat. Erre adnak lehetőséget  a közös karácsonyi és anyák napi szereplések és az augusztus végén megrendezett napközis gyerektáborok is.