Konfirmáció

KONFIRMÁCIÓ

Egyházközségünkben óvodás kortól nyolcadik osztályos korig folyik hitoktatás. (Vasárnaponként a felnőttek istentiszteletével párhuzamosan; igény és lehetőség estén készek vagyunk a területünkre eső közoktatási intézményekben is hitoktatást szervezni.)

A hitoktatás után középiskolás ifjúsági óráinkat („Tini-ifi"), amelyeket minden héten megtartunk, mely konfirmációi előkészítő része. Konfirmációi tanfolyamot (Alapfokú bibliaiskola), kellő számú jelentkező esetén, 17 éven felülieknek indítunk (fölső korhatár nincs!). A tanfolyam végét a konfirmációi vizsga jelenti, melynek során a konfirmandus számot ad alapvető tárgyi tudásáról (bibliaismeret, egyháztörténet, dogmatika, etika). A konfirmandus a konfirmációi esküt csak személyes hitvallás után teheti le. Hitvalló és esküt tevő testvérünket gyülekezetünk ünnepélyesen felhatalmazza az úrvacsora vételére. Ezzel konfirmáló testvérünk a Magyar Református Egyház teljes jogú tagjává válik. A gyermekkeresztségben nem részesült testvéreinket ilyenkor megkereszteljük.

A konfirmáció hitvallás általi megerősítést jelent, amelynek során a gyermekkeresztségben részesült ember arról tesz bizonyságot, hogy a gyermekkorában neki felkínált isteni szövetségnek saját akaratából, immár saját hite kapcsán részese kíván lenni.

Aki gyermekkeresztségben nem részesült, a szövetség isteni oldalát jelképező sákramentumban saját hitvallástételével összekapcsolva részesül.

Mindezeket Isten Szentlelke munkálja bennünk, miközben érintkezésbe kerülünk az Ő igéjével, az abban nekünk kinyilvánított ismeretekkel.

A konfirmáció liturgiája:

 • Ének
 • Fohász, imádság
 • Igeolvasás
 • Igehirdetés
 • Ének
 • A konfirmandusok bemutatása
 • A konfirmandusok bizonyságtétele
 • Hitvallás és fogadalomtétel
 • A konfirmandusok megáldása
 • Felhatalmazás (úrvacsora vételre, teljes jogú egyháztagságra)
 • Köszöntés a presbitérium nevében
 • Imádság
 • Úri ima (Mi Atyánk ...)
 • Ének
 • Áldás